Tabex origineel en officieel

Gebruiksvoorwaarden voor Partners

Acceptatie van voorwaarden

Door deel te nemen aan het Tabex Original Affiliate Programma (Programma), geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Overeenkomst en de voorwaarden ervan.

Als geautoriseerde partner (Affiliate) van Tabex Original gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die in deze Overeenkomst (Overeenkomst) zijn uiteengezet. Wij raden u aan de gehele overeenkomst zorgvuldig door te lezen voordat u Tabex Original als partner gaat promoten. Uw deelname aan het Programma is specifiek gericht op het legaal adverteren van onze website om commissies te verdienen op producten die zijn gekocht door personen die u naar Tabex Original verwijst via uw eigen website of persoonlijke verwijzingen.

Inschrijving voor het affiliateprogramma

Door een bestelling op onze site te plaatsen, worden klanten automatisch ingeschreven voor ons partnerprogramma. Dankzij deze unieke aanpak kunnen klanten naadloos affiliate worden, zonder de noodzaak van een afzonderlijk registratie- of goedkeuringsproces.

Commissies

Als affiliate verdient u een commissie van 10% op alle in aanmerking komende aankopen. In aanmerking komende aankopen zijn exclusief verzendkosten en belastingen.

Commissies worden maandelijks betaald, met name in de laatste week van elke maand.

Om voor een commissie in aanmerking te komen, moet de bestelling die via het genoemde account wordt geplaatst minimaal 31 dagen oud zijn.

Wij voeren alleen betalingen uit voor transacties die succesvol zijn afgerond; transacties die resulteren in terugboekingen of terugbetalingen komen niet in aanmerking.

Voor de uitbetaling van commissies is een minimale uitbetaling van € 50 vereist.

Zelfverwijzingen zijn verboden en commissies op uw eigen accounts worden niet toegekend.

Beëindiging

Het Programma behoudt zich het recht voor om uw aangesloten status op te schorten of te beëindigen vanwege:

  • Ongepaste advertenties (valse claims, misleidende hyperlinks, enz.).
  • Spamming (massale e-mail, massale berichten in nieuwsgroepen, enz.).
  • Promotie op sites die betrokken zijn bij illegale activiteiten.
  • Het niet openbaar maken van de partnerrelatie zoals vereist door de richtlijnen van de Federal Trade Commission en de toepasselijke wetgeving.
  • Zelfverwijzingen, frauduleuze transacties of vermoedelijke fraude door partners.

Tabex Original kan ook elk aangesloten account op elk moment beëindigen, wegens schending van deze overeenkomst of zonder reden.

Betrouwbaarheid

Tabex Original is niet aansprakelijk voor indirecte of accidentele schade die verband houdt met fouten bij het volgen van partners, verlies van databasebestanden of enige schade aan het Programma en/of onze website(s). Er worden geen expliciete of impliciete garanties gegeven met betrekking tot het programma of de producten die door Tabex Original worden verkocht. Wij kunnen een foutloze werking van het Programma en/of onze websites niet garanderen en zijn niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen of fouten.

Duur van de Overeenkomst

De looptijd van de Overeenkomst gaat in zodra u akkoord gaat met het Programma en eindigt wanneer uw Partneraccount wordt gesloten. De voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. Als wijzigingen onaanvaardbaar zijn, is het beëindigen van uw Affiliate-account uw verhaalsmogelijkheid. Voortdurende deelname betekent aanvaarding van eventuele wijzigingen.

Schadeloosstelling

Gelieerde ondernemingen gaan ermee akkoord Tabex Original en haar gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, schade en kosten die voortkomen uit nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken, het niet openbaar maken of opzettelijk wangedrag.

Officieel Tabex-origineel