Tabex origineel en officieel

Privacybeleid

I. inleiding

Dit beleid is bedoeld om bezoekers van onze website te informeren over onze principes van de bescherming van persoonlijke gegevens, onze verantwoordelijkheden als beheerder van persoonlijke gegevens en de maatregelen die we hebben geïmplementeerd om misbruik van uw gegevens te voorkomen.

Naarmate de digitalisering evolueert en de regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens zich ontwikkelt, streven wij ernaar onze praktijken voortdurend te verbeteren en aan te passen.

Dit beleid omvat alle activiteiten die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens binnen onze digitale activa.

Voor vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onze Support bladzijde.

II. Sleutelbegrippen voor het begrijpen van dit beleid

Persoonlijke gegevens: Alle informatie die betrekking heeft op u, de bezoeker/gebruiker van onze website, en die u kan identificeren of uw gedrag kan associëren met een specifiek apparaat.

Betrokkene: Dit verwijst naar u, de bezoeker van onze site.

Verwerking van persoonlijke gegevens: Elke actie die wordt uitgevoerd met uw persoonlijke gegevens, inclusief verzameling, analyse of vernietiging.

Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonlijke gegevens: In de context van onze website verwijst dit naar ons, aangezien wij het doel van en de middelen voor de verwerking van uw gegevens bepalen.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken: Entiteiten die gezamenlijk het doel en de middelen van de verwerking bepalen, zoals een met ons samenwerkend marketingbureau.

Verwerker van persoonlijke gegevens: Een derde partij die namens ons uw persoonsgegevens verwerkt.

Koekjes: Kleine hoeveelheden gegevens die op uw apparaat worden opgeslagen en worden gebruikt voor verschillende functies, zoals ingelogd blijven of het volgen van surfgedrag.

Digitale activa: Onze website en eventuele bijbehorende sociale mediapagina's.

Gebruikerssessie: De tijd tussen gebruikersautorisatie en uitloggen of verlopen vanwege inactiviteit.

Inpluggen: Software van derden geïntegreerd in onze digitale activa voor het volgen van gebruikersgedrag of het garanderen van functionaliteit.

III. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

We streven ernaar de privacy en veiligheid van persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van onze digitale activa te beschermen. Wanneer u onze website bezoekt, slaan webservers van derden (zoals Google) tijdelijk de verbinding van uw apparaat met onze site op, de pagina's die u bezoekt, uw browsertype, besturingssysteem en de verwijzende website. Persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres verzamelen wij alleen wanneer u deze verstrekt voor een specifiek verzoek, sollicitatie, dienst of om een account aan te maken voor online winkelen.

Voordat wij uw persoonlijke gegevens via de website verwerken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen in overeenstemming met Art. 13 van de AVG.

IV. Doeleinden en basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Doeleinden van de verwerking

 • Het leveren van gevraagde diensten.
 • Marketing activiteiten.

Basis voor verwerking

 • Contractuele noodzaak voor gevraagde diensten.
 • Toestemming voor andere vormen van verwerking, zoals sollicitaties of marketingactiviteiten.

V. Soorten persoonsgegevens die worden verwerkt

 • Voor dienstverlening: Naam, achternaam, telefoonnummer, plaats, postcode, adres, e-mailadres.
 • Voor sollicitaties: Gegevens in uw CV of motivatiebrief.
 • Voor marketing: E-mailadressen, gezondheidsgegevens voor consulten en gegevens verzameld via cookies.

VI. Gebruik van cookies

We categoriseren cookies als absoluut noodzakelijk, prestatieverbeterend, functioneel en gericht/reclame. Voor niet-essentiële cookies hebben wij uw toestemming nodig.

De cookies die wij op onze website gebruiken, zijn als volgt gecategoriseerd:

 • Absoluut noodzakelijke koekjes: Deze zijn essentieel voor u om op onze website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet worden geleverd.
 • Cookies voor prestatieverbetering: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken, zoals welke pagina's het vaakst worden bezocht. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en anoniem en wordt uitsluitend gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren.
 • Functionele cookies: Met deze cookies kan onze website de keuzes die u maakt onthouden en verbeterde, gepersonaliseerde functies bieden. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het laatste artikel te onthouden dat u aan uw winkelwagentje heeft toegevoegd. De informatie die deze cookies verzamelen is geanonimiseerd en kan uw browse-activiteit op andere websites niet volgen.
 • Targeting- of advertentiecookies: Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagne te helpen meten.

Cookiebeheer

Voor niet-essentiële cookies is toestemming vereist.

U kunt het gebruik van cookies op elk gewenst moment beheren via het cookiecontrolepaneel op onze website of door uw browserinstellingen aan te passen.

Het verwijderen van cookies van de harde schijf van uw apparaat kan invloed hebben op uw gebruikerservaring.

VII. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met geselecteerde derde partijen, waaronder marketingbureaus die betrokken zijn bij onze campagnes. Deze entiteiten kunnen uw gegevens ontvangen voor het instellen van cookies en marketingactiviteiten met betrekking tot onze website en aanwezigheid op sociale media.

Gegevensverwerkers zoals Google en Facebook, die cookies op uw apparaat plaatsen wanneer u onze website bezoekt, zijn ook ontvangers van uw persoonsgegevens. Webhostingproviders voor onze website zijn tevens gegevensverwerkers.

Voor marketingdoeleinden kunnen bedrijven die e-mailmarketingcampagnes uitvoeren, ook uw persoonlijke gegevens ontvangen.

IT-ondersteuningsbedrijven die onze informatiesystemen onderhouden, kunnen toegang hebben tot uw gegevens om de normale en veilige werking van deze systemen te garanderen.

VIII. Bescherming van persoonlijke gegevens

We implementeren een reeks beveiligingsmaatregelen, waaronder administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen, om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Al onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhoudingsovereenkomsten en zijn verplicht de organisatorische en technische maatregelen voor gegevensbescherming te volgen. De toegang tot uw gegevens is beperkt en gebaseerd op de noodzaak om specifieke taken uit te voeren.

IX. Opslag van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens verzameld via websiteformulieren of cookies worden opgeslagen op beveiligde servers met robuuste beveiligingsmaatregelen, waaronder gecodeerde verbindingen, SSL- en DDoS-bescherming, HTTP/2 en geavanceerde firewallsystemen.

Gegevens uit sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld en veilig bewaard. Niet-succesvolle sollicitatiegegevens worden na het selectieproces, binnen maximaal 6 maanden, vernietigd. Gegevens van succesvolle sollicitanten worden onderdeel van hun arbeidsdossiers.

X. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u op grond van de AVG recht op verschillende rechten:

Recht op informatie: U kunt informatie opvragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op toegang: U heeft toegang tot uw door ons opgeslagen gegevens.

Recht van draagbaarheid: U kunt uw gegevens opvragen in een machinaal leesbaar formaat.

Recht op rectificatie: U kunt ons vragen eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens te corrigeren.

Recht om de verwerking te beperken: Onder bepaalde voorwaarden kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens tijdelijk stop te zetten.

Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

Recht om toestemming in te trekken: U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk moment intrekken.

Recht om een klacht in te dienen: Als u van mening bent dat uw gegevensbeschermingsrechten zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de relevante autoriteit.